Gdy Wieczerza Pańska przestaje być Wieczerzą Pańską - 1Kor11 cz.2

1 List do Koryntian 11,17-22
[11,17] Mówiąc to, nie chwalę was, że się zbieracie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. [18] Najpierw bowiem słyszę, że gdy się zbieracie jako kościół, są wśród was podziały, i po części temu wierzę. [19] Bo muszą być między wami herezje, aby się okazało, którzy są wypróbowani wśród was. [20] Gdy więc się zbieracie, nie jest to spożywanie wieczerzy Pańskiej. [21] Każdy bowiem najpierw je własną wieczerzę i jeden jest głodny, a drugi pijany. [22] Czyż nie macie domów, aby jeść i pić? Albo czy gardzicie kościołem Bożym i zawstydzacie tych, którzy nic nie mają? Co mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Za to was nie chwalę. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

1 List do Koryntian 11,33-34
[11,33] Tak więc, moi bracia, gdy się zbieracie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich. [34] A jeśli ktoś jest głodny, niech zje w domu, żebyście się nie zbierali ku sądowi. Co do pozostałych spraw, zarządzę, gdy przyjdę. 
List do Hebrajczyków 10,24
[10,24] I okazujmy staranie jedni o drugich, by pobudzać się do miłości i dobrych uczynków; 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.