Dzięki Ci Panie za zmartwychwstanie

1 List do Koryntian 15,12-20
[15,12] A jeśli się o Chrystusie głosi, że został wskrzeszony z martwych, jak mogą niektórzy pośród was mówić, że nie ma zmartwychwstania? [13] Jeśli bowiem nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wskrzeszony. [14] A jeśli Chrystus nie został wskrzeszony, to daremne jest nasze głoszenie, daremna też wasza wiara. [15] I okazuje się, że jesteśmy fałszywymi świadkami Boga, bo świadczyliśmy o Bogu, że wskrzesił Chrystusa, którego nie wskrzesił, jeśli umarli nie są wskrzeszani. [16] Jeśli bowiem umarli nie są wskrzeszani, to i Chrystus nie został wskrzeszony. [17] A jeśli Chrystus nie został wskrzeszony, daremna jest wasza wiara i nadal jesteście w swoich grzechach. [18] Tak więc i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. [19] Jeśli tylko w tym życiu mamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej nieszczęśliwi. [20] Tymczasem jednak Chrystus został wskrzeszony z martwych i stał się pierwszym plonem tych, którzy zasnęli. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Ewangelia Mateusza 28,15
[28,15] Wzięli więc pieniądze i zrobili, jak ich pouczono. I rozniosła się ta wieść wśród Żydów, i trwa aż do dziś. 
Dzieje Apostolskie 23,8
[23,8] Saduceusze bowiem mówią, że nie ma zmartwychwstania ani anioła, ani ducha, a faryzeusze wyznają jedno i drugie. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.