Wyposażeni przez Ducha do służenia - 1Kor12 cz.1

1 List do Koryntian 12,1-11
[12,1] A co do duchowych darów, bracia, nie chcę, żebyście byli w niewiedzy. [2] Wiecie, że gdy byliście poganami, do niemych bożków, jak was wiedziono, daliście się prowadzić. [3] Dlatego oznajmiam wam, że nikt, kto mówi przez Ducha Bożego, nie powie, że Jezus jest przeklęty. Nikt też nie może powiedzieć, że Jezus jest Panem, jak tylko przez Ducha Świętego. [4] A różne są dary, lecz ten sam Duch. [5] Różne też są posługi, lecz ten sam Pan. [6] I różne są działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. [7] A każdemu jest dany przejaw Ducha dla wspólnego pożytku. [8] Jednemu bowiem przez Ducha jest dana mowa mądrości, drugiemu mowa wiedzy przez tego samego Ducha; [9] innemu wiara w tym samym Duchu, innemu dar uzdrawiania w tym samym Duchu; [10] innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozróżnianie duchów, innemu różne rodzaje języków, a innemu tłumaczenie języków. [11] A to wszystko sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu z osobna, jak chce. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

1 List do Koryntian 7,1
[7,1] Co do spraw, o których mi pisaliście: Dobrze jest mężczyźnie nie dotykać kobiety. 
1 List do Koryntian 8,1
[8,1] Co do ofiar składanych bożkom, to oczywiście wszyscy posiadamy wiedzę. Wiedza wbija w pychę, lecz miłość buduje. 
1 List do Koryntian 11,2
[11,2] A chwalę was, bracia, za to, że we wszystkim o mnie pamiętacie i zachowujecie nauki tak, jak je wam przekazałem. 
1 List do Koryntian 15,1
[15,1] A oznajmiam wam, bracia, ewangelię, którą wam głosiłem, a którą przyjęliście i w której trwacie; 
1 List do Koryntian 16,1
[16,1] A co do składki na świętych, to i wy zróbcie tak, jak zarządziłem w kościołach Galacji. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.