Mężczyźni i kobiety - Równi choć różni - 1Kor 11 cz.1

1 List do Koryntian 11,1-16
[11,1] Bądźcie moimi naśladowcami, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. [2] A chwalę was, bracia, za to, że we wszystkim o mnie pamiętacie i zachowujecie nauki tak, jak je wam przekazałem. [3] Lecz chcę, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety mężczyzna, a głową Chrystusa Bóg. [4] Każdy mężczyzna, gdy się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi swoją głowę. [5] I każda kobieta, gdy się modli albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi swoją głowę. Bo to jest jedno i to samo, jakby była ogolona. [6] Jeśli więc kobieta nie nakrywa głowy, niech się też strzyże. A jeśli hańbiące jest dla kobiety być ostrzyżoną lub ogoloną, niech nakrywa głowę. [7] Mężczyzna zaś nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i chwałą Boga. Kobieta zaś jest chwałą mężczyzny. [8] Bo mężczyzna nie jest z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. [9] Mężczyzna bowiem nie został stworzony dla kobiety, ale kobieta dla mężczyzny. [10] Dlatego kobieta powinna mieć na głowie znak władzy, ze względu na aniołów. [11] A jednak w Panu ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny. [12] Jak bowiem kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę, lecz wszystko jest z Boga. [13] Osądźcie sami: Czy wypada kobiecie modlić się do Boga bez nakrycia głowy? [14] Czyż sama natura nie uczy was, że gdy mężczyzna nosi długie włosy, przynosi mu to wstyd? [15] Ale jeśli kobieta nosi długie włosy, przynosi jej to chwałę, gdyż włosy zostały jej dane za okrycie. [16] A jeśli ktoś wydaje się być kłótliwy, my takiego zwyczaju nie mamy, ani kościoły Boże. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

1 List Piotra 3,1-2
[3,1] Podobnie żony, bądźcie poddane swoim mężom, aby nawet ci, którzy nie wierzą słowu, przez postępowanie żon zostali pozyskani bez słowa; [2] widząc wasze czyste, pełne bojaźni postępowanie. 
1 List Piotra 3,7
[3,7] Podobnie wy, mężowie, żyjcie z nimi umiejętnie, okazując im szacunek jako słabszemu naczyniu kobiecemu i jako tym, które współdziedziczą łaskę życia, aby wasze modlitwy nie doznały przeszkód. 
1 List do Tymoteusza 2,9-14
[2,9] Podobnie też kobiety niech się zdobią ubiorem przyzwoitym, ze wstydliwością i umiarem, nie z zaplatanymi włosami albo złotem, albo perłami, albo kosztownymi strojami; [10] lecz dobrymi uczynkami, jak przystoi kobietom, które uznają się za pobożne. [11] Kobieta niech się uczy w cichości, w pełnej uległości. [12] Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani mieć władzy nad mężczyzną, lecz aby trwała w cichości. [13] Bo Adam został stworzony najpierw, potem Ewa. [14] I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w przestępstwo. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.