Wybaw mnie Panie! Cz. 1

Księga Rodzaju 32,1-12
[32,1] Jakub też poszedł swoją drogą i spotkali go aniołowie Boga. [2] Gdy Jakub ich ujrzał, powiedział: To obóz Boga. I nadał temu miejscu nazwę Machanaim. [3] Potem Jakub wysłał przed sobą posłańców do swego brata Ezawa, do ziemi Seir, do krainy Edomu. [4] I rozkazał im: Tak powiecie do mego pana Ezawa: To mówi twój sługa Jakub: Byłem gościem u Labana i przebywałem z nim aż do tego czasu. [5] Mam woły, osły i owce, służących i służące, a posyłam oznajmić to memu panu, żebym znalazł łaskę w twoich oczach. [6] Posłańcy wrócili do Jakuba i mówili: Przyszliśmy do twego brata Ezawa, a on też idzie naprzeciwko ciebie, a z nim czterystu mężów. [7] Jakub bardzo się przestraszył i ogarnęła go trwoga. Podzielił więc lud, który z nim był, oraz owce, woły i wielbłądy na dwa obozy. [8] I powiedział: Jeśli Ezaw przyjdzie do jednego obozu i uderzy na niego, to drugi obóz ocaleje. [9] Potem Jakub powiedział: Boże mego ojca Abrahama i Boże mego ojca Izaaka, PANIE, który do mnie powiedziałeś: Wróć do twojej ziemi i do twojej rodziny, a będę ci wyświadczał dobro. [10] Nie jestem godzien wszelkiego miłosierdzia i całej wierności, które okazałeś swemu słudze. Bo tylko o lasce przeszedłem ten Jordan, a teraz mam dwa obozy. [11] Wyrwij mnie, proszę, z ręki mego brata, z ręki Ezawa, bo się go boję, że przyjdzie i zabije mnie i matki z dziećmi. [12] Ty bowiem powiedziałeś: Na pewno będę ci wyświadczał dobro i rozmnożę twoje potomstwo jak piasek morski, który nie może być zliczony z powodu jego mnóstwa. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Ewangelia Jana 7,5
[7,5] Bo nawet jego bracia nie wierzyli w niego. 
Ewangelia Jana 1,11
[1,11] Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. 
Księga Psalmów 34,7
[34,7] Anioł PANA rozbija obóz dokoła tych, którzy się go boją, i wybawia ich. 
Księga Psalmów 91,11
[91,11] Rozkaże bowiem o tobie swoim aniołom, aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach. 
2 Księga Królewska 6,15-17
[6,15] Kiedy sługa męża Bożego wstał wcześnie rano i wyszedł, oto wojsko otoczyło miasto razem z końmi i rydwanami. Jego sługa powiedział do niego: Ach, mój panie! Cóż mamy czynić? [16] Odpowiedział: Nie bój się, bo więcej jest tych, którzy z nami, niż tych, którzy z nimi. [17] Wtedy modlił się Elizeusz: PANIE, otwórz, proszę, jego oczy, aby widział. PAN otworzył oczy tego sługi i ten zobaczył: oto góra była pełna koni i ognistych rydwanów wokół Elizeusza. 
1 List Jana 5,10
[5,10] Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy Bogu, zrobił z niego kłamcę, bo nie uwierzył świadectwu, które Bóg dał o swoim Synu. 
Ewangelia Marka 9,24
[9,24] I natychmiast ojciec tego chłopca zawołał ze łzami: Wierzę, Panie! Pomóż mojej niewierze! 
Księga Przysłów 18,10
[18,10] Imię PANA jest potężną wieżą, sprawiedliwy ucieka do niej i jest bezpieczny. 
Księga Rodzaju 32,10
[32,10] Nie jestem godzien wszelkiego miłosierdzia i całej wierności, które okazałeś swemu słudze. Bo tylko o lasce przeszedłem ten Jordan, a teraz mam dwa obozy. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.