Pycha kroczy przed upadkiem - 1Kor 10 cz.1

1 List do Koryntian 10,1-13
[10,1] Nie chcę, bracia, żebyście nie wiedzieli, że wszyscy nasi ojcowie byli pod obłokiem i wszyscy przeszli przez morze; [2] i wszyscy w Mojżesza zostali ochrzczeni w obłoku i w morzu; [3] wszyscy też jedli ten sam pokarm duchowy; [4] i wszyscy pili ten sam duchowy napój. Pili bowiem ze skały duchowej, która szła za nimi. A tą skałą był Chrystus. [5] Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Polegli bowiem na pustyni. [6] A to stało się dla nas przykładem, żebyśmy nie pożądali złych rzeczy, jak oni pożądali. [7] Nie bądźcie więc bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak jest napisane: Usiadł lud, aby jeść i pić, i wstali, aby się bawić. [8] Nie dopuszczajmy się też nierządu, jak niektórzy z nich się dopuszczali i padło ich jednego dnia dwadzieścia trzy tysiące; [9] i nie wystawiajmy na próbę Chrystusa, jak niektórzy z nich wystawiali i poginęli od wężów; [10] ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez niszczyciela. [11] A to wszystko przydarzyło się im dla przykładu i zostało napisane dla napomnienia nas, których dosięgnął kres czasów. [12] Tak więc kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł. [13] Nie nawiedziła was pokusa inna niż ludzka. Lecz Bóg jest wierny i nie pozwoli, żebyście byli kuszeni ponad wasze siły, ale wraz z pokusą da wyjście, żebyście mogli znieść. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

1 List do Tesaloniczan 5,22
[5,22] Od wszelkiego pozoru zła powstrzymujcie się. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.