Pogłębianie relacji z Bogiem

2 List do Koryntian 13,5-6
[13,5] Badajcie samych siebie, czy jesteście w wierze, samych siebie doświadczajcie. Czy nie wiecie o samych sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba że zostaliście odrzuceni. [6] Mam jednak nadzieję, że poznacie, iż my nie jesteśmy odrzuceni. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.