Najpiękniejsza historia

Ewangelia Łukasza 1,1-4
[1,1] Ponieważ wielu podjęło się sporządzić opis tych wydarzeń, co do których mamy zupełną pewność; [2] tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa; [3] postanowiłem i ja, który to wszystko od początku dokładnie wybadałem, opisać ci to po kolei, zacny Teofilu; [4] abyś nabrał pewności co do tego, czego cię nauczono. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Dzieje Apostolskie 8,4-5
[8,4] A ci, którzy się rozproszyli, szli wszędzie, głosząc słowo Boże. [5] Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. 
2 List do Tymoteusza 3,16
[3,16] Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości; 
Dzieje Apostolskie 1,8
[1,8] Ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.