Powód do radości

Księga Rodzaju 21,1-8
[21,1] A PAN nawiedził Sarę, jak powiedział, i uczynił PAN Sarze, jak zapowiedział. [2] Sara poczęła bowiem i urodziła Abrahamowi syna w jego starości w tym czasie, który przepowiedział mu Bóg. [3] Abraham nadał swemu synowi, który mu się urodził, którego mu urodziła Sara, imię Izaak. [4] I Abraham obrzezał swego syna Izaaka, gdy ten miał osiem dni, jak Bóg mu rozkazał. [5] A Abraham miał sto lat, gdy mu się urodził jego syn Izaak. [6] Wtedy Sara powiedziała: Bóg dał mi powód do śmiechu; ktokolwiek o tym usłyszy, będzie się śmiał ze mną. [7] I dodała: Kto by powiedział Abrahamowi, że Sara będzie karmiła piersią dzieci? Gdyż urodziłam mu syna w jego starości. [8] Dziecko rosło i zostało odstawione od piersi. I Abraham wyprawił wielką ucztę w dniu odstawienia Izaaka. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Księga Zachariasza 2,8
[2,8] Tak bowiem mówi PAN zastępów – posłał mnie na chwałę do tych narodów, które was ograbiły, bo kto was dotyka, dotyka źrenicy jego oka; 
1 Księga Samuela 25,32-34
[25,32] I Dawid powiedział do Abigail: Błogosławiony niech będzie PAN, Bóg Izraela, który wysłał cię dziś na spotkanie ze mną. [33] Błogosławiony twój rozsądek, błogosławiona bądź i ty, która powstrzymałaś mnie dzisiaj od rozlewu krwi i od dokonania zemsty moją własną ręką. [34] Zaprawdę bowiem, jak żyje PAN, Bóg Izraela, który powstrzymał mnie od wyrządzenia ci krzywdy, gdybyś się nie pośpieszyła i nie zajechała mi drogi, to Nabalowi nie pozostałby do świtu nikt, aż do najmniejszego szczenięcia. 
Ewangelia Mateusza 7,16
[7,16] Po ich owocach poznacie ich. Czy zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? 
Księga Rodzaju 39,9
[39,9] I nie ma w tym domu nikogo większego ode mnie, i nie zabronił mi niczego oprócz ciebie, bo ty jesteś jego żoną. Jak więc mógłbym popełnić tak wielkie zło i zgrzeszyć przeciwko Bogu? 
Księga Psalmów 46,11
[46,11] PAN zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest naszą twierdzą. Sela. 
List do Rzymian 8,23
[8,23] A nie tylko ono, ale i my, którzy mamy pierwsze plony Ducha, i my sami w sobie wzdychamy, oczekując usynowienia, odkupienia naszego ciała. 
List do Rzymian 3,23
[3,23] Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga; 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.