Święci żyją w harmonii - 1Kor 1 cz.1

1 List do Koryntian 1,1-17
[1,1] Paweł, powołany apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga, i Sostenes, brat; [2] do kościoła Bożego w Koryncie, do uświęconych w Chrystusie Jezusie, powołanych świętych, ze wszystkimi, którzy w każdym miejscu wzywają imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. [3] Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa. [4] Zawsze dziękuję mojemu Bogu za was, za łaskę Bożą, która została wam dana w Chrystusie Jezusie. [5] We wszystko bowiem jesteście wzbogaceni w nim, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie; [6] gdyż świadectwo Chrystusa jest utwierdzone w was; [7] tak że żadnego daru nie brakuje wam, którzy oczekujecie objawienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. [8] On też utwierdzi was aż do końca, abyście byli nienaganni w dniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. [9] Wierny jest Bóg, przez którego zostaliście powołani do społeczności jego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana. [10] Proszę więc was, bracia, przez imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, żebyście wszyscy to samo mówili i żeby nie było wśród was rozłamów, ale abyście byli zespoleni jednakowym umysłem i jednakowym zdaniem. [11] Doniesiono mi bowiem o was, moi bracia, przez domowników Chloe, że są wśród was spory. [12] Mówię to dlatego, że każdy z was twierdzi: Ja jestem Pawła, ja Apollosa, ja Kefasa, a ja Chrystusa. [13] Czy Chrystus jest podzielony? Czy Paweł został za was ukrzyżowany? Czy w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? [14] Dziękuję Bogu, że oprócz Kryspusa i Gajusa nikogo z was nie ochrzciłem; [15] aby nikt nie powiedział, że chrzciłem w swoje imię. [16] Ochrzciłem też dom Stefanasa. Poza tym nie wiem, czy ochrzciłem jeszcze kogoś. [17] Bo Chrystus nie posłał mnie, abym chrzcił, ale abym głosił ewangelię, i to nie w mądrości słowa, aby nie zniweczyć krzyża Chrystusa. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

1 List do Koryntian 5,9
[5,9] Napisałem wam w liście, żebyście nie przestawali z rozpustnikami; 
1 List do Koryntian 7,1
[7,1] Co do spraw, o których mi pisaliście: Dobrze jest mężczyźnie nie dotykać kobiety. 
List do Filipian 2,3-5
[2,3] nie czyńcie nic z kłótliwości ani z próżnej chwały, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. [4] Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, ale i o to, co innych. [5] Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie; 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.