Mojżesz - Podsumowanie życia

List do Hebrajczyków 11,23-28
[11,23] Przez wiarę Mojżesz po urodzeniu przez trzy miesiące był ukrywany przez swoich rodziców, ponieważ widzieli, że dziecko jest urodziwe, i nie ulękli się rozkazu króla. [24] Przez wiarę Mojżesz, gdy dorósł, odmówił nazywania się synem córki faraona; [25] wybierając raczej cierpieć uciski z ludem Bożym, niż mieć doczesną rozkosz z grzechu. [26] Uważał zniewagi znoszone dla Chrystusa za większe bogactwo niż skarby Egiptu, bo wypatrywał zapłaty. [27] Przez wiarę opuścił Egipt, nie lękając się gniewu króla, bo wytrwał, tak jakby widział Niewidzialnego. [28] Przez wiarę obchodził Paschę i pokropienie krwią, aby nie dotknął ich ten, który niszczył pierworodne. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.