Jak doświadczać radości i pokoju?

List do Filipian 4,4-9
[4,4] Radujcie się zawsze w Panu; mówię ponownie, radujcie się. [5] Niech wasza skromność będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. [6] Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem niech wasze pragnienia będą znane Bogu. [7] A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. [8] W końcu, bracia, co prawdziwe, co uczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, jeśli jest jakaś cnota i jakaś chwała – o tym myślcie. [9] Czyńcie to, czego się też nauczyliście, co przyjęliście, co słyszeliście i widzieliście we mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Ewangelia Jana 15,11
[15,11] To wam powiedziałem, aby moja radość trwała w was i aby wasza radość była pełna. 
List do Filipian 1,12-14
[1,12] A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, spowodowało jeszcze większe rozkrzewienie ewangelii; [13] tak że moje więzy z powodu Chrystusa stały się znane w całym pałacu i u wszystkich innych. [14] A wielu braci w Panu nabrało otuchy z powodu moich więzów i z większą odwagą, bez lęku zaczęło głosić słowo. 
List do Galatów 6,7
[6,7] Nie łudźcie się, Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Co bowiem człowiek sieje, to też żąć będzie. 
Ewangelia Mateusza 28,20
[28,20] ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata. Amen. 
List do Filipian 4,13
[4,13] Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia. 
Ewangelia Mateusza 6,31-33
[6,31] Nie troszczcie się więc, mówiąc: Cóż będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: W co się ubierzemy? [32] Bo o to wszystko poganie zabiegają. Wie bowiem wasz Ojciec niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie. [33] Ale szukajcie najpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. 
Księga Habakuka 3,17-19
[3,17] Choćby drzewo figowe nie zakwitło i nie było plonu w winnicach, choćby i owoc oliwy zawiódł, i pola nie przyniosły żywności, trzoda zniknęła z owczarni, i nie było bydła w oborach; [18] ja jednak będę się radował w PANU, rozraduję się w Bogu mojego zbawienia. [19] Pan BóG jest moją siłą i uczyni moje nogi jak nogi łań, i sprawi, że będę chodzić po wyżynach. Przewodnikowi chóru, na moje instrumenty strunowe. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.