Moc zmartwychwstania

1 List do Koryntian 15,1-8
[15,1] A oznajmiam wam, bracia, ewangelię, którą wam głosiłem, a którą przyjęliście i w której trwacie; [2] przez którą też dostępujecie zbawienia, jeśli pamiętacie to, co wam głosiłem, chyba że uwierzyliście na próżno. [3] Najpierw bowiem przekazałem wam to, co i ja otrzymałem, że Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem; [4] że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem; [5] i że ukazał się Kefasowi, a potem tym dwunastu. [6] Potem ukazał się więcej niż pięciuset braciom naraz, z których większość żyje aż dotąd, a niektórzy zasnęli. [7] Potem ukazał się Jakubowi, potem wszystkim apostołom. [8] A ostatniemu ze wszystkich ukazał się i mnie, jak poronionemu płodowi. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

1 List do Koryntian 1,12
[1,12] Mówię to dlatego, że każdy z was twierdzi: Ja jestem Pawła, ja Apollosa, ja Kefasa, a ja Chrystusa. 
Ewangelia Jana 7,5
[7,5] Bo nawet jego bracia nie wierzyli w niego. 
List Jakuba 1,1
[1,1] Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, przesyła pozdrowienia dwunastu pokoleniom, które są w rozproszeniu. 
1 List do Koryntian 15,12
[15,12] A jeśli się o Chrystusie głosi, że został wskrzeszony z martwych, jak mogą niektórzy pośród was mówić, że nie ma zmartwychwstania? 
1 List do Koryntian 15,17
[15,17] A jeśli Chrystus nie został wskrzeszony, daremna jest wasza wiara i nadal jesteście w swoich grzechach. 
Dzieje Apostolskie 17,32
[17,32] Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się naśmiewali, a inni mówili: Posłuchamy cię o tym ponownie. 
List do Rzymian 8,17
[8,17] A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko z nim cierpimy, abyśmy też z nim byli uwielbieni. 
Ewangelia Jana 11,25
[11,25] I powiedział do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył. 
1 List do Koryntian 15,21
[15,21] Skoro bowiem śmierć przyszła przez człowieka, przez człowieka przyszło też zmartwychwstanie umarłych. 
1 List Piotra 1,3
[1,3] Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według swego wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo do żywej nadziei przez wskrzeszenie Jezusa Chrystusa z martwych; 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.