Poselstwo koronawirusa - cz.1

List do Rzymian 8,18-23
[8,18] Uważam bowiem, że cierpienia teraźniejszego czasu nie są godne porównywania z tą przyszłą chwałą, która ma się w nas objawić. [19] Stworzenie bowiem z gorliwym wypatrywaniem oczekuje objawienia synów Bożych. [20] Gdyż stworzenie jest poddane marności, nie dobrowolnie, ale z powodu tego, który je poddał, w nadziei; [21] że i samo stworzenie będzie uwolnione z niewoli zniszczenia do chwalebnej wolności dzieci Bożych. [22] Wiemy bowiem, że całe stworzenie razem jęczy i razem cierpi w bólach rodzenia aż dotąd. [23] A nie tylko ono, ale i my, którzy mamy pierwsze plony Ducha, i my sami w sobie wzdychamy, oczekując usynowienia, odkupienia naszego ciała. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

1 List do Tesaloniczan 5,9-10
[5,9] Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz abyśmy otrzymali zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa; [10] który umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, razem z nim żyli. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.