Tobie dam tę ziemię cz.2

Księga Rodzaju 15,7-21
[15,7] Potem powiedział do niego: Ja jestem PANEM, który cię wyprowadził z Ur chaldejskiego, aby ci dać tę ziemię w posiadanie. [8] Abram zapytał: Panie BOŻE, po czym poznam, że ją odziedziczę? [9] I odpowiedział mu: Weź dla mnie trzyletnią jałówkę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a także synogarlicę i pisklę gołębia. [10] Wziął więc to wszystko i rozciął na połowy; a jedną część położył naprzeciwko drugiej, ale ptaków nie rozcinał. [11] Kiedy zleciało się ptactwo do tej padliny, Abram je odganiał. [12] Gdy słońce zachodziło, głęboki sen ogarnął Abrama i oto groza wielkiej ciemności zapadła na niego. [13] I PAN powiedział do Abrama: Wiedz o tym dobrze, że twoje potomstwo będzie przybyszem w cudzej ziemi i wezmą je w niewolę, i będzie uciskane przez czterysta lat. [14] A ja osądzę ten naród, któremu będą służyć; a potem wyjdą stamtąd z wielkim dobytkiem. [15] Ale ty odejdziesz w pokoju do twoich ojców i będziesz pochowany w dobrej starości. [16] A w czwartym pokoleniu wrócą tutaj, bo jeszcze nie dopełniła się nieprawość Amorytów. [17] Gdy słońce zaszło i nastała ciemność, oto ukazał się dymiący piec i ognista pochodnia, która przechodziła między tymi połowami zwierząt. [18] W tym właśnie dniu PAN zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: Twemu potomstwu dam tę ziemię, od rzeki Egiptu aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat; [19] Kenitów, Kenizytów i Kadmonitów; [20] Chetytów, Peryzzytów i Refaitów; [21] Amorytów, Kananejczyków, Girgaszytów i Jebusytów. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Księga Koheleta 3,11
[3,11] Wszystko dobrze uczynił w swoim czasie. Włożył także świat w ich serca, mimo że człowiek nie zdoła pojąć dzieła, którego Bóg dokonuje od początku do końca. 
Księga Wyjścia 1,13-16
[1,13] I Egipcjanie zmuszali synów Izraela do ciężkiej pracy. [14] I uprzykrzali im życie uciążliwą pracą przy glinie i przy cegłach, i przy każdej robocie na polu. Do wszelkiej pracy zmuszali ich bez litości. [15] I król Egiptu rozkazał hebrajskim położnym, z których jedna miała na imię Szifra, a druga Pua; [16] powiedział: Gdy będziecie przy porodach hebrajskich kobiet i zobaczycie, że urodził się syn, zabijcie go, a jeśli córka, niech zostanie przy życiu. 
1 List Piotra 1,6-7
[1,6] Z tego się radujecie, choć teraz na krótko, jeśli trzeba, zasmuceni jesteście z powodu rozmaitych prób; [7] aby doświadczenie waszej wiary, o wiele cenniejszej od zniszczalnego złota, które jednak próbuje się w ogniu, okazało się ku chwale, czci i sławie przy objawieniu Jezusa Chrystusa; 
Księga Psalmów 37,12-13
[37,12] Niegodziwy knuje przeciwko sprawiedliwemu i zgrzyta na niego zębami. [13] Lecz Pan śmieje się z niego, bo widzi, że nadchodzi jego dzień. 
Księga Powt. Prawa 5,20
[5,20] Nie będziesz mówił fałszywego świadectwa przeciw twemu bliźniemu. 
Ewangelia Jana 8,58
[8,58] Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Zanim Abraham był, ja jestem. 
Ewangelia Jana 3,36
[3,36] Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostaje na nim. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.