Przygotuj się na powrót Pana [1Tes 4/5]

1 List do Tesaloniczan 4,13-5,11
[4,13] A nie chcę, bracia, abyście byli w niewiedzy co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak inni, którzy nie mają nadziei. [14] Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to też tych, którzy zasnęli w Jezusie, Bóg przyprowadzi wraz z nim. [15] Bo to wam mówimy przez słowo Pana, że my, którzy pozostaniemy żywi do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. [16] Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem archanioła i dźwiękiem trąby Bożej zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. [17] Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana, i tak zawsze będziemy z Panem. [18] Dlatego pocieszajcie się wzajemnie tymi słowami. [5,1] A o czasach i porach, bracia, nie potrzebujecie, aby wam pisano. [2] Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy. [3] Bo gdy będą mówić: Pokój i bezpieczeństwo – wtedy przyjdzie na nich nagła zguba, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie ujdą. [4] Lecz wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ten dzień zaskoczył was jak złodziej. [5] Wy wszyscy jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. [6] Nie śpijmy więc jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. [7] Ci bowiem, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. [8] My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia. [9] Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz abyśmy otrzymali zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa; [10] który umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, razem z nim żyli. [11] Dlatego zachęcajcie jedni drugich i budujcie się wzajemnie, jak to zresztą czynicie. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.