Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz?

List do Hebrajczyków 2,5-9
[2,5] Nie aniołom bowiem poddał przyszły świat, o którym mówimy. [6] Ktoś to gdzieś stwierdził, gdy powiedział: Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, albo syn człowieczy, że troszczysz się o niego? [7] Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, chwałą i czcią ukoronowałeś go i ustanowiłeś go nad uczynkami twoich rąk. [8] Wszystko poddałeś pod jego stopy. A skoro poddał mu wszystko, nie pozostawił niczego, co nie byłoby mu poddane. Lecz teraz jeszcze nie widzimy, aby wszystko było mu poddane. [9] Ale widzimy Jezusa, który stał się niewiele mniejszy od aniołów, ukoronowanego chwałą i czcią za cierpienia śmierci, aby z łaski Boga zakosztował śmierci za wszystkich. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Księga Psalmów 8,1-9
[8,1] Przewodnikowi chóru, na Gittyt. Psalm Dawida. O PANIE, nasz Panie, jak sławne jest twoje imię na całej ziemi! Ty, który swoją chwałę wyniosłeś nad niebiosa. [2] Przez usta niemowląt i ssących ugruntowałeś swą potęgę z powodu twoich wrogów, aby poskromić nieprzyjaciela i mściciela. [3] Gdy przypatruję się twoim niebiosom, dziełu twoich palców, księżycowi i gwiazdom, które utwierdziłeś; [4] wtedy mówię: Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, albo syn człowieczy, że troszczysz się o niego? [5] Uczyniłeś go bowiem niewiele mniejszym od aniołów, chwałą i czcią go ukoronowałeś. [6] Dałeś mu panowanie nad dziełami twoich rąk, wszystko poddałeś pod jego stopy: [7] Owce i wszelkie bydło, a także zwierzęta polne; [8] ptactwo niebieskie i ryby morskie, i wszystko, co przemierza szlaki mórz. [9] O PANIE, nasz Panie, jak sławne jest twoje imię na całej ziemi! 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.