Duch Święty

Ewangelia Jana 16,8-11
[16,8] A gdy on przyjdzie, będzie przekonywał świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. [9] O grzechu, mówię, bo nie uwierzyli we mnie. [10] O sprawiedliwości, bo idę do mego Ojca i już więcej mnie nie zobaczycie. [11] A o sądzie, bo władca tego świata już jest osądzony. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.