Boże nagrody

List do Filipian 3,12-14
[3,12] Nie żebym to już osiągnął albo już był doskonały, ale dążę, aby pochwycić to, do czego też zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. [13] Bracia, ja o sobie nie myślę, że już pochwyciłem. Lecz jedno czynię: zapominając o tym, co za mną, a zdążając do tego, co przede mną; [14] biegnę do mety, do nagrody powołania Bożego, które jest z góry w Chrystusie Jezusie. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

1 List do Koryntian 2,9
[2,9] ale głosimy, jak jest napisane: Czego oko nie widziało ani ucho nie słyszało, ani nie wstąpiło do serca człowieka, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.