Życie w światłości cz.2 - Słowo i brat

1 List Jana 2,3-11
[2,3] A po tym poznajemy, że go znamy, jeśli zachowujemy jego przykazania. [4] Kto mówi: Znam go, a nie zachowuje jego przykazań, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. [5] Lecz kto zachowuje jego słowo, w nim prawdziwie wypełniła się miłość Boga. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. [6] Kto mówi, że w nim trwa, powinien sam postępować tak, jak on postępował. [7] Bracia, nie piszę wam nowego przykazania, ale przykazanie stare, które mieliście od początku. Tym starym przykazaniem jest słowo, które słyszeliście od początku. [8] Zarazem piszę wam nowe przykazanie, które jest prawdziwe w nim i w was, ponieważ ciemność przemija, a prawdziwa światłość już świeci. [9] Kto mówi, że jest w światłości, a nienawidzi swego brata, dotąd jeszcze jest w ciemności. [10] Kto miłuje swego brata, trwa w światłości i nie ma w nim powodu do upadku. [11] Lecz kto nienawidzi swego brata, jest w ciemności i chodzi w ciemności, i nie wie, dokąd idzie, bo ciemność zaślepiła jego oczy. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.