Wiara

List do Galatów 5,22
[5,22] Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara; 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

List do Hebrajczyków 11,1-3
[11,1] A wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy, i dowodem tego, czego nie widzimy. [2] Przez nią bowiem przodkowie otrzymali chlubne świadectwo. [3] Przez wiarę rozumiemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak że to, co widzimy, nie powstało z tego, co widzialne. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.