Życzliwość

List do Galatów 5,22
[5,22] Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara; 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Księga Psalmów 21,1-6
[21,1] Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida. PANIE, król cieszy się z twojej mocy i bardzo się raduje twoim zbawieniem. [2] Spełniłeś pragnienie jego serca i prośbie jego ust nie odmówiłeś. Sela. [3] Wyszedłeś mu bowiem naprzeciw z hojnymi błogosławieństwami, koronę szczerozłotą włożyłeś mu na głowę. [4] Prosił cię o życie i dałeś mu je, długie dni na wieki wieków. [5] Wielka jest jego chwała dzięki twemu zbawieniu, okryłeś go sławą i dostojeństwem; [6] bo uczyniłeś go błogosławieństwem na wieki, rozradowałeś go swoim obliczem. 
List do Galatów 6,9-10
[6,9] A w czynieniu dobra nie bądźmy znużeni, bo w swoim czasie żąć będziemy, jeśli nie ustaniemy. [10] Dlatego więc, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza domownikom wiary. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.