Pielgrzymujący Kościół

Księga Psalmów 121,1-8
[121,1] Pieśń stopni. Oczy moje podnoszę ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc. [2] Moja pomoc jest od PANA, który stworzył niebo i ziemię. [3] Nie pozwoli zachwiać się twojej nodze; twój stróż nie drzemie. [4] Oto ten, który strzeże Izraela, nie zdrzemnie się ani nie zaśnie. [5] PAN jest twoim stróżem, PAN jest cieniem twoim po twojej prawicy. [6] Słońce nie porazi cię za dnia ani księżyc w nocy. [7] PAN będzie cię strzegł od wszelkiego zła; on będzie strzegł twojej duszy. [8] PAN będzie strzegł twego wyjścia i przyjścia, odtąd aż na wieki. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.