Pusty grób i co dalej

Ewangelia Mateusza 27,62-66
[27,62] Następnego dnia, pierwszego po dniu przygotowania, naczelni kapłani i faryzeusze zebrali się u Piłata; [63] i oznajmili: Panie, przypomnieliśmy sobie, że ten zwodziciel powiedział, gdy jeszcze żył: Po trzech dniach zmartwychwstanę. [64] Rozkaż więc zabezpieczyć grobowiec aż do trzeciego dnia, by przypadkiem jego uczniowie nie przyszli w nocy, nie wykradli go i nie powiedzieli ludowi: Powstał z martwych. I ostatni błąd będzie gorszy niż pierwszy. [65] Piłat powiedział im: Macie straż. Idźcie, zabezpieczcie, jak umiecie. [66] Poszli więc i zabezpieczyli grobowiec, pieczętując kamień i stawiając straż. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Ewangelia Mateusza 28,11-15
[28,11] A gdy one poszły, niektórzy ze straży przyszli do miasta i oznajmili naczelnym kapłanom wszystko, co się stało. [12] Ci zaś zebrali się ze starszymi i naradziwszy się, dali żołnierzom sporo pieniędzy; [13] i powiedzieli: Mówcie, że jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go, gdy spaliście. [14] A gdyby to doszło do namiestnika, my go przekonamy, a wam zapewnimy bezpieczeństwo. [15] Wzięli więc pieniądze i zrobili, jak ich pouczono. I rozniosła się ta wieść wśród Żydów, i trwa aż do dziś. 
Ewangelia Łukasza 24,12-24
[24,12] Wtedy Piotr wstał i pobiegł do grobu. A gdy się nachylił, zobaczył płótna leżące osobno i odszedł, dziwiąc się temu, co się stało. [13] A tego samego dnia dwaj z nich szli do wioski zwanej Emmaus, która była oddalona o sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. [14] I rozmawiali ze sobą o tym wszystkim, co się stało. [15] A gdy tak rozmawiali i wspólnie się zastanawiali, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. [16] Lecz ich oczy były zakryte, żeby go nie poznali. [17] I zapytał ich: Cóż to za rozmowy prowadzicie między sobą w drodze? Dlaczego jesteście smutni? [18] A jeden z nich, któremu było na imię Kleofas, odpowiedział mu: Czy jesteś tylko przychodniem w Jerozolimie i nie wiesz, co się tam w tych dniach stało? [19] I zapytał ich: O czym? A oni mu odpowiedzieli: O Jezusie z Nazaretu, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie przed Bogiem i całym ludem; [20] jak naczelni kapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. [21] A my spodziewaliśmy się, że on odkupi Izraela. Lecz po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak to się stało. [22] Nadto niektóre z naszych kobiet zdumiały nas: były wcześnie rano przy grobie; [23] a nie znalazłszy jego ciała, przyszły, mówiąc, że miały widzenie aniołów, którzy powiedzieli, iż on żyje. [24] Wówczas niektórzy z naszych poszli do grobu i zastali wszystko tak, jak mówiły kobiety, ale jego nie widzieli. 
Ewangelia Jana 20,19-23
[20,19] A gdy był wieczór tego pierwszego dnia po szabacie, a drzwi były zamknięte tam, gdzie zgromadzili się uczniowie z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i powiedział do nich: Pokój wam. [20] A to powiedziawszy, pokazał im swoje ręce i bok. I uradowali się uczniowie, ujrzawszy Pana. [21] Jezus znowu powiedział do nich: Pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. [22] A to powiedziawszy, tchnął na nich i powiedział: Weźcie Ducha Świętego. [23] Komukolwiek przebaczycie grzechy, są im przebaczone, a komukolwiek zatrzymacie, są im zatrzymane. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.