Czystość seksualna - 1 Tes 4

1 List do Tesaloniczan 4,1-12
[4,1] Ponadto, bracia, prosimy was i zachęcamy przez Pana Jezusa, abyście – według otrzymanego od nas pouczenia o tym, jak należy postępować i podobać się Bogu – coraz bardziej w tym obfitowali. [2] Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam przez Pana Jezusa. [3] Taka jest bowiem wola Boga, wasze uświęcenie, żebyście powstrzymywali się od nierządu; [4] aby każdy z was umiał utrzymać swoje naczynie w świętości i poszanowaniu; [5] nie w namiętności żądzy jak poganie, którzy nie znają Boga; [6] i aby nikt nie wykorzystywał i nie oszukiwał w żadnej sprawie swego brata, bo Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak wam to przedtem mówiliśmy i zaświadczaliśmy. [7] Bóg bowiem nie powołał nas do nieczystości, ale do świętości. [8] A więc kto to odrzuca, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też dał swego Ducha Świętego. [9] A o miłości braterskiej nie ma potrzeby wam pisać, bo sami zostaliście pouczeni przez Boga, aby się wzajemnie miłować. [10] Czynicie to przecież względem wszystkich braci w całej Macedonii; ale zachęcamy was, bracia, żebyście coraz bardziej w nią obfitowali; [11] i gorliwie starali się żyć spokojnie, dbać o swoje sprawy i pracować własnymi rękami, jak wam nakazaliśmy; [12] abyście uczciwie postępowali wobec tych, którzy są na zewnątrz, i w niczym nie mieli niedostatku. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.