Pycha poprzedza upadek

Księga Rodzaju 11,1-3
[11,1] Na całej ziemi był jeden język i jedna mowa. [2] A gdy wędrowali od wschodu, znaleźli równinę w ziemi Szinear i tam mieszkali. [3] I mówili jeden do drugiego: Chodźcie, zróbmy cegły i wypalmy je w ogniu; i mieli cegłę zamiast kamienia, a smołę zamiast zaprawy. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.