Czym Twoja wiara różni się od wiary faryzeusza?

Ewangelia Mateusza 15,7-9
[15,7] Obłudnicy, dobrze prorokował o was Izajasz: [8] Lud ten przybliża się do mnie swymi ustami i czci mnie wargami, ale ich serce daleko jest ode mnie. [9] Lecz na próżno mnie czczą, ucząc nauk, które są przykazaniami ludzkimi. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Ewangelia Łukasza 6,45
[6,45] Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobre rzeczy, a zły człowiek ze złego skarbca swego serca wydobywa złe rzeczy. Z obfitości serca bowiem mówią jego usta. 
1 Księga Samuela 16,7
[16,7] Lecz PAN powiedział do Samuela: Nie patrz na jego urodę ani na jego wysoki wzrost, gdyż go odrzuciłem. PAN bowiem nie patrzy na to, na co patrzy człowiek, bo człowiek patrzy na to, co jest przed oczami, ale PAN patrzy na serce. 
Księga Jeremiasza 31,33
[31,33] Ale takie będzie przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi PAN: Włożę moje prawo w ich wnętrzu i wypisze je na ich sercach. I będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.