Grzech Noego i jego skutki

Księga Rodzaju 9,18-27
[9,18] A synami Noego, którzy wyszli z arki, byli: Sem, Cham i Jafet. Cham jest ojcem Kanaana. [19] To trzej synowie Noego, przez których napełniła się ludem cała ziemia. [20] Wtedy Noe zaczął uprawiać ziemię i zasadził winnicę. [21] Potem pił wino i upił się; i leżał odkryty w swoim namiocie. [22] A Cham, ojciec Kanaana, zobaczył nagość swego ojca i opowiedział o tym dwom swoim braciom na dworze. [23] Wtedy Sem i Jafet wzięli szatę, założyli ją sobie na ramiona, weszli tyłem i zakryli nagość swego ojca; a ich twarze były odwrócone, tak że nie widzieli nagości swego ojca. [24] A gdy Noe obudził się po winie, dowiedział się, co mu zrobił jego młodszy syn; [25] i powiedział: Niech będzie przeklęty Kanaan, będzie sługą sług swoich braci. [26] Potem dodał: Niech będzie błogosławiony PAN Bóg Sema, a niech Kanaan będzie jego sługą. [27] Niech Bóg rozprzestrzeni Jafeta i niech mieszka on w namiotach Sema, a niech będzie Kanaan jego sługą. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.