Czy wierzysz w zmartwychwstanie Jezusa?

2 List do Tymoteusza 2,8
[2,8] Pamiętaj, że Jezus Chrystus, potomek Dawida, powstał z martwych według mojej ewangelii; 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.