Noe uwięziony w Arce

Księga Rodzaju 8,1-19
[8,1] Bóg pamiętał jednak o Noem i wszystkich zwierzętach, i wszelkim bydle, które było z nim w arce, i sprowadził Bóg wiatr na ziemię, a wody zaczęły opadać. [2] I źródła głębi i okna nieba zamknęły się, i deszcz z nieba został zatrzymany. [3] Wody stopniowo ustępowały z powierzchni ziemi, a po upływie stu pięćdziesięciu dni wody opadły. [4] I arka osiadła na górach Ararat w siódmym miesiącu, siedemnastego dnia tego miesiąca. [5] A wody opadały nadal aż do dziesiątego miesiąca. I w dziesiątym miesiącu, pierwszego dnia, ukazały się szczyty gór. [6] Po upływie czterdziestu dni Noe otworzył okno arki, które zrobił. [7] I wypuścił kruka, który wylatywał i wracał, aż wyschły wody na ziemi. [8] Potem wypuścił gołębicę, aby zobaczyć, czy wody opadły z powierzchni ziemi. [9] A gdy gołębica nie znalazła dla siebie miejsca spoczynku, wróciła do niego do arki, bo wody były jeszcze na całej powierzchni ziemi. Wyciągnął więc swoją rękę, pochwycił ją i wziął do siebie do arki. [10] A gdy odczekał jeszcze drugie siedem dni, ponownie wypuścił gołębicę z arki. [11] I gołębica wróciła do niego pod wieczór, a oto w dziobie zerwany liść oliwny. Tak Noe poznał, że wody opadły z powierzchni ziemi. [12] Odczekał jeszcze drugie siedem dni i wypuścił gołębicę, ale już do niego nie wróciła. [13] W sześćset pierwszym roku, w pierwszym miesiącu, pierwszego dnia, wyschły wody na ziemi. Wtedy Noe zdjął przykrycie arki i zobaczył, że powierzchnia ziemi była sucha. [14] A w drugim miesiącu, dwudziestego siódmego dnia tego miesiąca, wyschła ziemia. [15] I Bóg powiedział do Noego: [16] Wyjdź z arki, ty i z tobą twoja żona, twoi synowie i żony twoich synów. [17] Wyprowadź ze sobą wszystkie zwierzęta, które z tobą, z wszelkiego ciała, ptactwa, bydła i wszelkich zwierząt pełzających, które pełzają po ziemi, i niech się rozrodzą na ziemi, niech będą płodne i niech się rozmnażają na ziemi. [18] Wyszedł więc Noe i z nim jego synowie, jego żona i żony jego synów. [19] Wyszły także z arki wszelkie bydlęta, wszelkie zwierzęta pełzające, wszelkie ptactwo oraz wszystko, co pełza po ziemi, według swoich rodzajów. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.