Zagłada

Księga Rodzaju 7,10-24
[7,10] A po siedmiu dniach wody potopu spadły na ziemię. [11] W sześćsetnym roku życia Noego, w drugim miesiącu, siedemnastego dnia tego miesiąca, w tym właśnie dniu, przerwały się wszystkie źródła wielkiej głębi i otworzyły się okna nieba. [12] I deszcz padał na ziemię czterdzieści dni i czterdzieści nocy. [13] W tym właśnie dniu weszli do arki Noe oraz jego synowie – Sem, Cham i Jafet, a z nimi żona Noego i trzy żony jego synów. [14] Oni i wszelkie zwierzęta według swego rodzaju, wszelkie bydło według swego rodzaju, wszelkie zwierzęta pełzające, które pełzają po ziemi według swego rodzaju, wszelkie ptaki według swego rodzaju i wszelkie stworzenia skrzydlate. [15] I tak weszły do Noego do arki, po parze z każdego ciała, w którym było tchnienie życia. [16] A te, które weszły, samiec i samica z każdego ciała weszły, jak mu Bóg rozkazał. I zamknął PAN za nim drzwi. [17] A potop trwał na ziemi czterdzieści dni i wody wezbrały, i podniosły arkę, i unosiła się nad ziemią. [18] Wody wzmogły się i wezbrały bardzo nad ziemią, i pływała arka po wodach. [19] I wody bardzo się wzmogły nad ziemią, i zakryły wszystkie wysokie góry, które były pod całym niebem. [20] Wody wezbrały na piętnaście łokci wzwyż i góry zostały zakryte. [21] Zginęło więc wszelkie ciało poruszające się na ziemi: ptactwo, bydło, zwierzęta i wszelkie zwierzęta pełzające, które pełzają po ziemi, i wszyscy ludzie. [22] Wszystko, co miało w nozdrzach tchnienie życia, wszystko, co żyło na suchym lądzie, zginęło. [23] Tak zostało zgładzone wszelkie stworzenie, które było na powierzchni ziemi, od człowieka aż do bydła, zwierząt pełzających i ptactwa niebieskiego. Wszystko to zostało zgładzone z ziemi. Pozostał tylko Noe i ci, którzy z nim byli w arce. [24] A wody wezbrały nad ziemią sto pięćdziesiąt dni. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Ewangelia Łukasza 17,26-30
[17,26] A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego: [27] Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, w którym Noe wszedł do arki; i nastał potop, i wszystkich wytracił. [28] Podobnie jak działo się za dni Lota: jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili, budowali; [29] lecz tego dnia, gdy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wszystkich wytracił. [30] Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.