Miłosierdzie w obliczu sądu. Cz. 2

Księga Rodzaju 7,1-10
[7,1] Potem PAN powiedział do Noego: Wejdź ty wraz z całym twoim domem do arki, gdyż widziałem cię, że jesteś sprawiedliwy przede mną w tym pokoleniu. [2] Z każdego zwierzęcia czystego weź sobie po siedem par, samca i samicę jego; ale ze zwierząt nieczystych – po jednej parze, samca i samicę jego. [3] Także z ptactwa niebieskiego po siedem par, samca i samicę, aby zachować przy życiu ich potomstwo na całej powierzchni ziemi. [4] Pozostaje bowiem jeszcze siedem dni, a potem spuszczę deszcz na ziemię, na czterdzieści dni i czterdzieści nocy, i zgładzę z powierzchni ziemi wszelkie stworzenie, które uczyniłem. [5] Noe uczynił więc wszystko, co mu PAN rozkazał. [6] Noe miał sześćset lat, gdy przyszedł potop wód na ziemię. [7] I wszedł Noe, a z nim jego synowie, jego żona i żony jego synów do arki ze względu na wody potopu. [8] Ze zwierząt czystych i nieczystych i z ptactwa, i ze wszystkiego, co pełza po ziemi; [9] po parze weszło do Noego do arki, samiec i samica, jak Bóg rozkazał Noemu. [10] A po siedmiu dniach wody potopu spadły na ziemię. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

List do Hebrajczyków 11,7
[11,7] Przez wiarę Noe, ostrzeżony przez Boga o tym, czego jeszcze nie widziano, kierowany bojaźnią zbudował arkę, aby ocalić swój dom. Przez nią też potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, która jest z wiary. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.