Kain i Abel - Dwie pobożności. Cz. 1

Księga Rodzaju 4,1-5
[4,1] Potem Adam obcował ze swoją żoną Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina. I powiedziała: Otrzymałam mężczyznę od PANA. [2] I urodziła jeszcze jego brata Abla. Abel był pasterzem owiec, a Kain był rolnikiem. [3] Z biegiem czasu zdarzyło się, że Kain przyniósł PANU ofiarę z plonów ziemi. [4] Także Abel przyniósł z pierworodnych swej trzody i z ich tłuszczu. A PAN wejrzał na Abla i jego ofiarę. [5] Lecz na Kaina i jego ofiarę nie wejrzał. Kain rozgniewał się bardzo i spochmurniała jego twarz. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.