Przed sądem Bożym. Cz. 3

Księga Rodzaju 3,20-24
[3,20] I Adam nadał swojej żonie imię Ewa, bo ona była matką wszystkich żyjących. [21] I PAN Bóg sporządził dla Adama i jego żony odzienie ze skór i przyodział ich. [22] Wtedy PAN Bóg powiedział: Oto człowiek stał się jak jeden z nas, znający dobro i zło. Wygnajmy go więc, aby nie wyciągnął swej ręki i nie wziął z drzewa życia, by jeść i żyć na wieki. [23] PAN Bóg wydalił go więc z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. [24] Tak wygnał człowieka i postawił na wschód od ogrodu Eden cherubinów i płomienisty miecz obracający się we wszystkie strony, aby strzegły drogi do drzewa życia. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.