Zrodzeni do miłości

1 List Jana 3,11-24
[3,11] To jest przesłanie, które słyszeliście od początku, że mamy się wzajemnie miłować. [12] Nie jak Kain, który pochodził od złego i zabił swego brata. A dlaczego go zabił? Bo jego uczynki były złe, a jego brata sprawiedliwe. [13] Nie dziwcie się, moi bracia, jeśli świat was nienawidzi. [14] My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje brata, pozostaje w śmierci. [15] Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest mordercą, a wiecie, że żaden morderca nie ma życia wiecznego zostającego w sobie. [16] Po tym poznaliśmy miłość Boga, że on oddał za nas swoje życie. My również powinniśmy oddawać życie za braci. [17] A kto miałby majętność tego świata i widziałby swego brata w potrzebie, a zamknąłby przed nim swoje serce, jakże może mieszkać w nim miłość Boga? [18] Moje dzieci, nie miłujmy słowem ani językiem, ale uczynkiem i prawdą. [19] Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy i uspokoimy przed nim nasze serca. [20] Bo jeśli nasze serce nas potępia, Bóg jest większy niż nasze serce i wie wszystko. [21] Umiłowani, jeśli nasze serce nas nie potępia, mamy ufność ku Bogu; [22] i o cokolwiek prosimy, otrzymujemy od niego, bo zachowujemy jego przykazania i robimy to, co miłe w jego oczach. [23] A to jest jego przykazanie, abyśmy wierzyli w imię jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. [24] Bo kto zachowuje jego przykazania, mieszka w nim, a on w nim. A wiemy, że w nas mieszka, przez Ducha, którego nam dał. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.