Sprawiedliwość, zemsta czy miłosierdzie?

Ewangelia Mateusza 5,38-42
[5,38] Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb. [39] Lecz ja wam mówię: Nie sprzeciwiajcie się złemu, ale jeśli ktoś uderzy cię w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. [40] Temu, kto chce się z tobą procesować i wziąć twoją szatę, zostaw i płaszcz. [41] A jeśli ktoś cię przymusza, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. [42] Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, kto chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Księga Powt. Prawa 19,16-21
[19,16] Jeśli fałszywy świadek powstanie przeciwko komuś, by oskarżać go o przestępstwo; [17] wtedy obaj mężczyźni, którzy mają spór, staną przed PANEM i przed kapłanami, i sędziami, którzy będą sprawować w tym czasie urząd; [18] i sędziowie dokładnie zbadają sprawę. Jeśli się okaże, że ten świadek jest fałszywym świadkiem, że złożył fałszywe zeznanie przeciwko swemu bratu; [19] uczynicie mu tak, jak on zamierzał uczynić swemu bratu. I usuniesz zło spośród siebie. [20] A pozostali usłyszą o tym, zlękną się i nie dopuszczą już takiego złego czynu pośród ciebie. [21] Twoje oko się nie zlituje: życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę. 
Księga Powt. Prawa 15,7-8
[15,7] Jeśli będzie u ciebie jakiś ubogi spośród twoich braci w którymkolwiek z twoich miast w ziemi, którą ci daje PAN, twój Bóg, nie zatwardzaj swego serca ani nie zamykaj swej ręki przed swoim ubogim bratem; [8] ale hojnie otworzysz mu swoją rękę i chętnie pożyczysz mu tyle, ile będzie potrzebował, czego mu będzie brakowało. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.