Dzięki Ci Panie!

1 List do Tesaloniczan 5,18
[5,18] Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boga w Chrystusie Jezusie względem was. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

2 List do Tymoteusza 3,1-2
[3,1] A to wiedz, że w ostatecznych dniach nastaną trudne czasy. [2] Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, bezbożni; 
List do Rzymian 1,21
[1,21] Dlatego że poznawszy Boga, nie chwalili go jako Boga ani mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.