Rola pasterza, owiec i psów pasterskich (czyta D.Derlacz)

1 List Piotra 5,1-6
[5,1] Starszych, którzy są wśród was, proszę jako również starszy i świadek cierpień Chrystusa oraz uczestnik chwały, która ma się objawić: [2] Paście stado Boga, które jest wśród was, doglądając go nie z przymusu, ale dobrowolnie, nie dla brudnego zysku, ale z ochotą; [3] i nie jak ci, którzy panują nad dziedzictwem Pana, lecz jako wzór dla stada. [4] A gdy się objawi Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnącą koronę chwały. [5] Podobnie młodsi, bądźcie poddani starszym. Wszyscy zaś wobec siebie bądźcie poddani. Przyobleczcie się w pokorę, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. [6] Uniżcie się więc pod potężną ręką Boga, aby was wywyższył w odpowiednim czasie. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Ewangelia Jana 10,14-16
[10,14] Ja jestem dobrym pasterzem i znam moje owce, a moje mnie znają. [15] Jak mnie zna Ojciec, i ja znam Ojca; i oddaję moje życie za owce. [16] A mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. Również te muszę przyprowadzić i będą słuchać mego głosu, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. 
Dzieje Apostolskie 20,28-31
[20,28] Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli kościół Boga, który on nabył własną krwią. [29] Gdyż wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, które nie będą oszczędzać stada. [30] Także spośród was samych powstaną ludzie mówiący rzeczy przewrotne, aby pociągnąć za sobą uczniów. [31] Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. 
Ewangelia Łukasza 19,17
[19,17] I powiedział do niego: Dobrze, sługo dobry, ponieważ byłeś wierny w małym, sprawuj władzę nad dziesięcioma miastami. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.