Twoje słowo jest pochodnią

Księga Psalmów 119,105
[119,105] Twoje słowo jest pochodnią dla moich nóg i światłością na mojej ścieżce. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Księga Psalmów 19,1-4
[19,1] Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida. Niebiosa głoszą chwałę Boga, a firmament obwieszcza dzieło jego rąk. [2] Dzień dniowi opowiada słowo, a noc nocy oznajmia wiedzę. [3] Nie ma języka ani mowy, w których nie słychać ich głosu. [4] Ich zasięg rozchodzi się po całej ziemi i na krańce świata ich słowa. Na nich wystawił namiot słońcu. 
Księga Psalmów 19,6-7
[19,6] Wyrusza z jednego krańca nieba i obchodzi je aż na drugi kraniec, a nic nie ukryje się przed jego żarem. [7] Prawo PANA jest doskonałe, nawracające duszę; świadectwo PANA pewne, dające mądrość prostemu. 
2 List do Tymoteusza 3,14-15
[3,14] Ty zaś trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, wiedząc, od kogo się tego nauczyłeś; [15] i ponieważ od dziecka znasz Pisma święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.