Głos z Nieba

2 List Piotra 1,12-18
[1,12] Dlatego nie zaniedbam zawsze wam o tych sprawach przypominać, chociaż je znacie i utwierdzeni jesteście w obecnej prawdzie. [13] Uważam bowiem za słuszne, dopóki jestem w tym namiocie, pobudzać was przez przypominanie; [14] wiedząc, że bliskie jest zwinięcie mojego namiotu, jak mi to też objawił nasz Pan Jezus Chrystus. [15] Dołożę jednak starań, abyście po moim odejściu zawsze mieli to w pamięci. [16] Gdyż daliśmy wam poznać moc i przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie podążając za zręcznie wymyślonymi baśniami, ale jako naoczni świadkowie jego wielkości. [17] Otrzymał on bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy doszedł go taki głos od wspaniałej chwały: To jest mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie. [18] I słyszeliśmy ten głos dochodzący z nieba, gdy byliśmy z nim na świętej górze. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.