Sprawiedliwi jak palma i cedr (polski+arabski)

Księga Psalmów 92,12-15
[92,12] Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie. [13] Zasadzeni w domu PANA rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga. [14] Nawet w starości wydadzą owoc, pełni sił i kwitnący; [15] aby opowiadać, że PAN jest prawy; on jest moją skałą i nie ma w nim żadnej nieprawości. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Księga Psalmów 1,2
[1,2] lecz ma upodobanie w prawie PANA i nad jego prawem rozmyśla we dnie i w nocy. 
2 List do Koryntian 12,7-9
[12,7] A żebym zbytnio nie wynosił się ogromem objawień, dany mi został cierń dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował, żebym się ponad miarę nie wynosił. [8] Dlatego trzy razy prosiłem Pana, aby on odstąpił ode mnie. [9] Lecz powiedział mi: Wystarczy ci moja łaska. Moja moc bowiem doskonali się w słabości. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. 
Ewangelia Łukasza 10,20
[10,20] Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, ale cieszcie się raczej, że wasze imiona są zapisane w niebie. 
List do Galatów 5,22-23
[5,22] Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara; [23] łagodność, powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.