Modlitwa w Duchu

1 List do Koryntian 14,14-15
[14,14] Jeśli bowiem modlę się obcym językiem, mój duch się modli, ale mój rozum nie odnosi korzyści. [15] Cóż więc? Będę się modlił duchem, będę się też modlił i rozumem. Będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i rozumem. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Księga Psalmów 116,3-4
[116,3] Otoczyły mnie boleści śmierci, utrapienia piekła przeniknęły mnie; przyszły na mnie ucisk i boleść. [4] Wtedy wezwałem imienia PANA, mówiąc: PANIE, proszę, wybaw moją duszę. 
List Judy 1,20
[1,20] Wy jednak, umiłowani, budując samych siebie na waszej najświętszej wierze, modląc się w Duchu Świętym; 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.