Nowa i żywa droga do Boga

List do Hebrajczyków 10,19-25
[10,19] Mając więc, bracia, śmiałość, aby przez krew Jezusa wejść do Najświętszego Miejsca; [20] drogą nową i żywą, którą zapoczątkował dla nas przez zasłonę, to jest przez swoje ciało; [21] i mając wielkiego kapłana nad domem Bożym; [22] zbliżmy się ze szczerym sercem, w pełni wiary, mając serca oczyszczone od złego sumienia i ciało obmyte czystą wodą. [23] Trzymajmy wyznanie nadziei niechwiejące się, bo wierny jest ten, który obiecał. [24] I okazujmy staranie jedni o drugich, by pobudzać się do miłości i dobrych uczynków; [25] nie opuszczając naszego wspólnego zgromadzenia, jak to niektórzy mają w zwyczaju, ale zachęcając się nawzajem, i to tym bardziej, im bardziej widzicie, że zbliża się ten dzień. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.