Zagrożenia i zadania kościoła. Cz. 1 - Mit indywidualizmu

1 List do Koryntian 12,12-21
[12,12] Jak bowiem ciało jest jedno, a członków ma wiele i wszystkie członki jednego ciała, choć jest ich wiele, są jednym ciałem, tak i Chrystus. [13] Bo wszyscy przez jednego Ducha zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni w jednego Ducha. [14] Ciało bowiem nie jest jednym członkiem, ale wieloma. [15] Gdyby noga powiedziała: Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała – czy dlatego nie należy do ciała? [16] A gdyby ucho powiedziało: Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała – czy dlatego nie należy do ciała? [17] Gdyby całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A gdyby całe było słuchem, gdzież powonienie? [18] Lecz Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. [19] Gdyby wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? [20] Tymczasem wiele jest członków, lecz jedno ciało. [21] Nie może więc oko powiedzieć ręce: Nie potrzebuję ciebie, albo głowa nogom: Nie potrzebuję was. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Księga Rodzaju 2,18
[2,18] PAN Bóg powiedział też: Niedobrze, by człowiek był sam; uczynię mu odpowiednią dla niego pomoc. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.