Oddać pokłon Jezusowi

Ewangelia Mateusza 2,1-12
[2,1] A gdy Jezus urodził się w Betlejem w Judei za dni króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: [2] Gdzież jest ten król Żydów, który się urodził? Widzieliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przyjechaliśmy, aby oddać mu pokłon. [3] Gdy król Herod to usłyszał, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. [4] Zebrawszy więc wszystkich naczelnych kapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie miał się urodzić Chrystus. [5] A oni mu powiedzieli: W Betlejem w Judei; bo tak jest napisane przez proroka: [6] A ty, Betlejem, ziemio Judy, wcale nie jesteś najmniejsze wśród władców Judei, z ciebie bowiem wyjdzie władca, który będzie rządził moim ludem, Izraelem. [7] Wtedy Herod wezwał potajemnie mędrców i dowiadywał się dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. [8] A posyłając ich do Betlejem, powiedział: Jedźcie i wypytajcie się dokładnie o to dziecko, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja pojechał i oddał mu pokłon. [9] Oni więc, wysłuchawszy króla, odeszli. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, prowadziła ich, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecko. [10] A gdy zobaczyli gwiazdę, ogromnie się ucieszyli. [11] Kiedy weszli do domu, zobaczyli dziecko z Marią, jego matką, i upadłszy, oddali mu pokłon, potem otworzyli swoje skarby i ofiarowali mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. [12] Lecz będąc ostrzeżeni przez Boga we śnie, aby nie wracali do Heroda, powrócili do swojej ziemi inną drogą. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Księga Powt. Prawa 30,9
[30,9] I PAN, twój Bóg, poszczęści tobie w każdej sprawie twych rąk, w owocu twego łona, w owocu twego bydła i w owocu twej ziemi, ku dobremu. PAN bowiem znowu będzie się cieszył tobą, czyniąc ci dobro, jak się cieszył twoimi ojcami; 
Ewangelia Jana 1,11
[1,11] Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. 
Apokalipsa Jana 3,14-16
[3,14] A do anioła kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego: [15] Znam twoje uczynki: nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. [16] A tak, ponieważ jesteś letni i ani zimny, ani gorący, wypluję cię z moich ust. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.