Kim jest chrześcijanin na co dzień?

List do Kolosan 1,29-2,1
[1,29] Nad tym też się trudzę, walcząc według jego mocy, która potężnie działa we mnie. [2,1] Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielką walkę toczę o was, o tych, którzy są w Laodycei, i o tych wszystkich, którzy nie widzieli mego oblicza w ciele; 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.