Początek życia i aborcja

Księga Rodzaju 1,26-27
[1,26] Potem Bóg powiedział: Uczyńmy człowieka na nasz obraz według naszego podobieństwa; niech panuje nad rybami morskimi i ptactwem niebieskim, nad bydłem i całą ziemią oraz nad wszelkimi zwierzętami pełzającymi, które pełzają po ziemi. [27] Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boga go stworzył; stworzył ich mężczyzną i kobietą. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Księga Kapłańska 18,21
[18,21] Nie pozwalaj żadnemu z twoich potomków przejść przez ogień dla Molocha, abyś nie bezcześcił imienia twego Boga. Ja jestem PAN. 
Księga Wyjścia 21,22-24
[21,22] Jeśli mężczyźni się pokłócą i uderzą kobietę brzemienną, tak że wyjdzie z niej płód, jednak bez żadnej szkody, to musi ponieść karę, jaką nałoży na niego mąż tej kobiety, a da według uznania sędziów. [23] Jeśli jednak dojdzie do szkody, wtedy dasz życie za życie; [24] oko za oko, ząb za ząb, rękę za rękę, nogę za nogę; 
Księga Hioba 21,10
[21,10] Ich byk zapładnia i nie zawodzi, ich krowa cieli się i nie roni. 
Księga Ozeasza 9,14
[9,14] Daj im, PANIE! Cóż im dasz? Daj im łono bezpłodne i wyschnięte piersi. 
Księga Psalmów 139,13-15
[139,13] Ty bowiem panujesz nad moimi nerkami; okryłeś mnie w łonie mojej matki. [14] Wysławiam cię, bo zostałem stworzony w sposób zadziwiający i cudowny; przedziwne są twoje dzieła, a moja dusza zna je bardzo dobrze. [15] Żadna moja kość nie była zakryta przed tobą, gdy zostałem stworzony w skrytości i misternie złożony w głębiach ziemi. 
Ewangelia Łukasza 1,39-41
[1,39] W tych dniach Maria wstała i poszła z pośpiechem w góry do miasta w Judei. [40] Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. [41] A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dziecko w jej łonie i Elżbieta została napełniona Duchem Świętym. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.