Zmartwychwstanie - Powód do radości czy do strachu

Ewangelia Mateusza 28,1-10
[28,1] A gdy skończył się szabat i świtało pierwszego dnia tygodnia, Maria Magdalena i druga Maria przyszły obejrzeć grób. [2] A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Anioł Pana bowiem, zstąpiwszy z nieba, podszedł, odwalił kamień od wejścia i usiadł na nim. [3] Jego oblicze było jak błyskawica, a jego szaty białe jak śnieg. [4] A strażnicy drżeli ze strachu i stali się jak umarli. [5] Anioł zaś powiedział do kobiet: Wy się nie bójcie! Wiem bowiem, że szukacie ukrzyżowanego Jezusa. [6] Nie ma go tu. Powstał bowiem, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał Pan. [7] Idźcie szybko i powiedzcie jego uczniom, że zmartwychwstał i oto udaje się do Galilei przed wami. Tam go ujrzycie. Oto wam powiedziałem. [8] Odeszły więc szybko od grobu z bojaźnią i z wielką radością i pobiegły przekazać to jego uczniom. [9] Kiedy szły przekazać to jego uczniom, nagle Jezus wyszedł im na spotkanie i powiedział: Witajcie! A one podeszły, objęły go za nogi i oddały mu pokłon. [10] Wtedy Jezus powiedział do nich: Nie bójcie się! Idźcie, powiedzcie moim braciom, aby poszli do Galilei. Tam mnie ujrzą. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Dzieje Apostolskie 2,27
[2,27] Nie zostawisz bowiem mojej duszy w piekle i nie dasz swojemu Świętemu doznać zniszczenia. 
List do Kolosan 2,16-17
[2,16] Niech więc nikt was nie osądza z powodu jedzenia lub picia, co do święta, nowiu księżyca lub szabatów. [17] Są to cienie rzeczy przyszłych, ciało zaś jest Chrystusa. 
Księga Psalmów 9,20
[9,20] PANIE, ześlij na nie strach, aby narody poznały, że są tylko ludźmi. Sela. 
Apokalipsa Jana 6,15-17
[6,15] A królowie ziemscy i możnowładcy, i bogacze, i wodzowie, i mocarze, i każdy niewolnik, i każdy wolny ukryli się w jaskiniach i skałach górskich. [16] I mówili do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem zasiadającego na tronie i przed gniewem Baranka; [17] bo nadszedł wielki dzień jego gniewu. I któż może się ostać? 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.