Dokąd ucieknę przed obliczem twoim? Cz. 1

Księga Jonasza 1,1-3
[1,1] Słowo PANA doszło do Jonasza, syna Amittaja, mówiące: [2] Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i wołaj przeciwko niej, bo jej niegodziwość wzniosła się przed moje oblicze. [3] Ale Jonasz wstał, aby uciec do Tarszisz sprzed oblicza PANA, i przybył do Jafy. Znalazł okręt, który płynął do Tarszisz, zapłacił za przejazd i wsiadł na niego, aby płynąć z nimi do Tarszisz i uciec sprzed oblicza PANA. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Ewangelia Mateusza 12,38-41
[12,38] Wtedy niektórzy z uczonych w Piśmie i z faryzeuszy odpowiedzieli: Nauczycielu, chcemy widzieć znak od ciebie. [39] A on odpowiedział im: Pokolenie złe i cudzołożne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, oprócz znaku proroka Jonasza. [40] Jak bowiem Jonasz był w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy noce, tak Syn Człowieczy będzie w sercu ziemi trzy dni i trzy noce. [41] Ludzie z Niniwy staną na sądzie z tym pokoleniem i potępią je, ponieważ pokutowali wskutek głoszenia Jonasza, a oto tu ktoś więcej niż Jonasz. 
Dzieje Apostolskie 10,34-35
[10,34] Wtedy Piotr otworzył usta i powiedział: Prawdziwie dostrzegam, że Bóg nie ma względu na osoby; [35] ale w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i czyni to, co sprawiedliwe. 
2 Księga Królewska 14,25
[14,25] On przywrócił granice Izraela od wejścia do Chamat aż do Morza Stepowego, według słowa PANA, Boga Izraela, które wypowiedział przez swego sługę Jonasza, syna Amittaja, proroka z Gat-ha-Chefer. 
Księga Nahuma 3,1-3
[3,1] Biada krwawemu miastu! Jest ono całe pełne kłamstwa i grabieży, a łup z niego nie wychodzi. [2] Słychać trzask biczów, grzmot kół, tupanie koni i podskakiwanie rydwanów. [3] Jeździec dobywa błyszczący miecz i lśniący oszczep. Mnóstwo rannych i tak wielka ilość trupów, że nie można ich zliczyć; potykają się o zwłoki. 
Apokalipsa Jana 3,13
[3,13] Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów. 
List do Rzymian 1,18
[1,18] Gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości. 
Księga Psalmów 139,7-12
[139,7] Dokąd ujdę przed twoim duchem? Dokąd ucieknę przed twoim obliczem? [8] Jeśli wstąpię do nieba, jesteś tam; jeśli przygotuję sobie posłanie w piekle, tam też jesteś. [9] Gdybym wziął skrzydła zorzy porannej, aby zamieszkać na krańcu morza; [10] i tam twoja ręka prowadziłaby mnie i twoja prawica by mnie podtrzymała. [11] Jeśli powiem: Na pewno zakryją mnie ciemności, to i noc będzie dokoła mnie światłem. [12] Nawet ciemność nic przed tobą nie skryje, dla ciebie noc świeci jak dzień, ciemność jest jak światłość. 
Księga Przysłów 14,12
[14,12] Jest droga, która człowiekowi wydaje się słuszna, lecz końcem jej jest droga do śmierci. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.