Każdy poniesie własny ciężar

List do Galatów 6,5-6
[6,5] Każdy bowiem poniesie swoje własne brzemię. [6] A ten, kto jest nauczany słowa, niech udziela ze wszystkich dóbr temu, który go naucza. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Ewangelia Mateusza 12,36-37
[12,36] Ale mówię wam, że z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. [37] Bo na podstawie twoich słów będziesz usprawiedliwiony i na podstawie twoich słów będziesz potępiony. 
Księga Daniela 5,25-28
[5,25] A to jest pismo, które zostało napisane: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. [26] Takie jest znaczenie tych słów: Mene: Bóg policzył twoje królestwo i doprowadził je do końca. [27] Tekel: Zważono cię na wadze i okazałeś się lekki. [28] Peres: Twoje królestwo zostało podzielone i oddane Medom i Persom. 
2 List do Koryntian 1,24
[1,24] Nie dlatego, że panujemy nad waszą wiarą, ale jesteśmy pomocnikami waszej radości; wiarą bowiem stoicie. 
1 List Jana 1,7
[1,7] A jeśli chodzimy w światłości, tak jak on jest w światłości, mamy społeczność między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. 
2 List do Tymoteusza 4,2
[4,2] głoś słowo Boże, nalegaj w porę i nie w porę, upominaj, strofuj i zachęcaj ze wszelką cierpliwością i nauką. 
Dzieje Apostolskie 17,10-11
[17,10] Zaraz w nocy bracia wysłali Pawła i Sylasa do Berei. Kiedy tam przybyli, weszli do synagogi żydowskiej. [11] Ci byli szlachetniejsi od tych w Tesalonice, gdyż przyjęli słowo Boże z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się sprawy mają. 
1 List do Koryntian 9,11-14
[9,11] Jeśli my zasialiśmy wam dobra duchowe, to cóż wielkiego, jeśli będziemy żąć wasze dobra cielesne? [12] Jeśli inni korzystają z tego prawa w stosunku do was, czemu raczej nie my? My jednak nie korzystaliśmy z tego prawa, ale znosimy wszystko, aby nie stwarzać żadnej przeszkody ewangelii Chrystusa. [13] Czy nie wiecie, że ci, którzy służą w tym, co jest święte, żyją ze świątyni, a ci, którzy służą przy ołtarzu, mają w ofiarach wspólny udział z ołtarzem? [14] Tak też Pan postanowił, aby ci, którzy ewangelię głoszą, z ewangelii żyli. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.